International Nimbarka Society

You are in: Home :: Calendar of Events

Calendar of Events

Om Sri Guruve Namah

Sri Sri Radha Brindaban Bihari Jayati
Sri Nimbarka Bratotsava Nirnaya

Sri Nimvarkabdya 5119
Bengali Year 1430
Sakabda 1945 - 1946
English Year 2023 - 2024

15th AprilSaturday1 BaishakhDasamiBengali New Year
16th AprilSunday2 BaishakhEkadasiEkadasir Upobas
19th AprilWednesday5 BaishakhChaturdasiBraja Bidehi Mahanta O Chatu Sampradayer Sri Mahanta Sri Sri108 Swami Dhananjoydas Kathia Babaji Maharajer Tirobhab Utsab
21st AprilFriday7 BaishakhPratipadSri Sri RadhaSarbeswarSharan Debacharyaji Maharajer Subho Abirbhab Tithi
23rd AprilSunday9 BaishakhTritiaAkshay Tritiya; Chandan Yatra; Sri Sri Radharanir Sri Charan Darshan O Sukchar Kathia Babar Ashram e Yugal Bigraher Pratistha Tithi
25th AprilTuesday11 BaishakhPanchamiSri Sri Ramchandra Bhattacharyaji Maharajer Subho Abirbhab Tithi
29th AprilSaturday15 BaishakhNabamiSri Sri Shyamsundar Dasjir Tirobhab Tithi
4th MayThursday20 BaishakhChaturdasiSri Sri Nrishingha Chaturdasir Brata O Upobas
5th MayFriday21 BaishakhPurnimaSri Sri Krishner PhoolDol Yatra Sri Sri Radhabihari Dasjir Abirbhab Tithi
11th MayThursday27 BaishakhSasthiSri Sri Baman Bhattacharyaji Maharajer Subho Abirbhab Tithi
16th MayTuesday1 JoisthaDadosiEkadasir Upobas
24th MayWednesday9 JoisthaPanchamiSri Sri 108 Swami Brindaban Bihari Das Kathia Babaji Maharajer Subho Abirbhab Tithi
28th MaySunday13 JoisthaAstamiSri Sri Swarupacharya Maharajer Subho Abirbhab Tithi
30th MayTuesday15 JoisthaDasamiGanga Dashera; Braja Bidehi Mahanta O Chatu Sampradayer Sri Mahanta Sri Sri 108 Swami Santadas Kathia Babaji Maharajer Subho Abirbhab Tithi; Sukchar Kathia Babar Ashram e Ganga Matar Barsik Puja
31st MayWednesday16 JoisthaEkadasiEkadasir Upobas
1st JuneThursday17 BaishakhEkadasiEkadasir Upobas
4th JuneSunday20 JoisthaPurnimaSri Sri Jagannath Dever Shan Yatra O Sri Sri Annada Devir Tiribhab Tithi
11th JuneSunday27 JoisthaAstamiSri Sri Paddakar Bhattacharyajir Subho AbirbhabTithi
14th JuneWednesday30 JoisthaEkadasiEkadasir Upobas
20th JuneTuesday4 AsharDitiyaSri Sri Jagannath Dever Rath Yatra
28th JuneWednesday12 AsharDasamiSri Sri Jagannath Dever Purna Yatra
29th JuneThursday13 AsharEkadasiEkadasir Upobas
3rd JulyMonday17 AsharPurnimaSri Sri Guru Purnima; Sri Krishna Dasjir Tirobhab Tithi
13th JulyThursday27 AsharEkadasiEkadasir Upobas; Sri Mahanta Swami Pragya Das Kathia Babaji Maharajer Abirbhab Tithi
29th JulySaturday12 ShrabonEkadasiEkadasir Upobas
4th AugustFriday18 ShrabonTritiaMahanta Sri Sri Bishnu Dasjir Abirbhab Utsab
12th AugustSaturday26 ShrabonEkadasiEkadasir Upobas
19th AugustSaturday1 BhadraTritiyaSri Sri Balabhadracharyajir Subho Abirbhar Tithi; Sri Sri Monohor Das Kathia Babar Subho Abirbhab Tithi
24th AugustThursday6 BhadraAstamiSri Sri Gopinath Bhattacharyajir Subho Abirbhab Tithi
27th AugustSunday9 BhadraEkadasiEkadasir Upobas Jhulan Yatra Arambha
31st AugustThursday13 BhadraPurnimaJhulan Yatra Samapan; Sri Sri Annada Mayer Subho Abirbhab Tithi
7th SeptemberThursday20 BhadraAstamiSri Sri Krishna Janmastami Brata O Upobas
11th SeptemberMonday23 BhadraEkadasiEkadasir Upobas
23rd SeptemberSaturday5 AswinAstamiSri Sri Radha Astamir Brata O Upobas
26th SeptemberTuesday8 AswinDadasiEkadasi O Baman Dadasir Upobas
30th SeptemberSaturday12 AswinPratipadTil Tarpan O Pitripakkha Arambha
10th OctoberTuesday22 AswinEkadasiEkadasir Upobas
14th OctoberSaturday26 AswinAmabasyaMahalaya; Apor Pakkher Til Tarpan Samapan O Sri Sri Sisir Bramhacharir Tirobhab Tithi
15th OctoberSunday27 AswinPratipadNabaratri Bratarambha
16th OctoberMonday28 AswinDitiyaSri Sri Bhattacharyaji Maharajer Subho Abirvab Tithi
20th OctoberFriday2 KartikSasthiSri Sri Saradiya Durga Pujar Sasthadi Kalparambha O Ei Dibas Hoite Ranaghat Kathia Babar Aashram e Saradiya Durga Pujar Subharambha
24th OctoberTuesday6 KartikDasamiBijoya Dasami; Sri Sri Sudarshan Ayudher Puja
25th OctoberWednesday7 KartikEkadasiEkadasir Upobas
26th OctoberThursday8 KartikDadasiSri Sri Ananta DasjirTirobhabTithi
27th OctoberFriday9 KartikTrayodosiSri Sri ShyamacharyaJir Abhirbhav Tithi
28th OctoberSaturday10 KartikPurnimaSri Sri Kojagori Lakshmi Puja Sri Krishner Sarod Rash Chandra Grahan Bharatbasrse drisya (Panjika Drastabya)
1st NovemberWednesday14 KartikChaturthiSri Sri 108 Sobha Matajir Tirobhab Utsav
2nd NovemberThursday15 KartikPanchamiSri Sri 108 Swami Janakidas Kathia Babar Subho Abhirbhav O Tirobhab Tithi Sri Sri Gobinda BhattachayaJir Subho Abhirbhav Tithi
5th NovemberSunday18 KartikAstamiSri Sri Gobinda Saran DebacharyaJir Tirobhav Tithi
6th NovemberMonday19 KartikNabamiSri Sri Shraban BhattacharyaJir Subho Abhirbhav Tithi
9th NovemberThursday22 KartikEkadasiEkadasir Upobas
12th NovemberSunday25 KartikChaturdasi/ AmabashyaDipannita Utsav
14th NovemberTuesday27 KartikPratipadSri Sri Gobardhan Puja O Annakut Utsav
15th NovemberWednesday28 KartikDitiyaBhatri Ditiya O Sukchar Kathia Babar Ashram e Jamuna Matar Barshik Puja
18th NovemberSaturday1 AghrayanPanchamiBraja Bidehi Mahanta O Chatu Sampradayer Sri Mahanta Sri Sri 108 Swami Dhananjoydas Kathia Babaji Maharajer Subha Abhirbhav Tithi O Utsav
19th NovemberSunday2 AghrayanSaptamiSri Sri ShyamSundar Das Jir Subha Abirbhav Tithi
20th NovemberMonday3 AghrayanAstamiGopastami; Sukchar Kathia Babar Ashram e Gomatar Puja, Gogras Daan O Pradakhswin; Sri Sri Manohar Das Kathia Babajir Subha Tirobhav Tithi
23rd NovemberThursday6 AghrayanEkadasiEkadasir Upobas
25th NovemberSaturday8 AghrayanTrayodosiBraja Bidehi Mahanta O Chatu Sampradayer Sri Mahanta Sri Sri 108 Swami Santadas Kathia Babaji Maharajer Subha Tirobhav Tithi
27th NovemberMonday10 AghrayanPurnimaSri Krishner RasJatra; Sri Sri Nimbarkacharyar Subho Abirbhab Tithi; Nimbarkabda 5119 Barsa Arambha
9th DecemberSaturday22 AghrayanDadasiEkadasir Upobas
15th DecemberFriday28 AghrayanTritiyaSri Sri Sundar Bhattacharyajir Subho Abirbhab Tithi
24th DecemberSunday7 PaushDadosiEkadasir Upobas Sri Sri RadhaBihari Das Kathia Babaji Maharajer Subho Tirobhav Tithi
26th DecemberTuesday9 PaushPurnimaSri Sri KripacharyaJir Subha AbirbhavTithi
31st DecemberSunday14 PaushChaturthiSukchar Kathia Babar Ashram e Sri SriGita JayantiUtsav
3rd JanuaryWednesday17 PaushSaptamiBraja Bidehi Mahanta O Chatu Sampradayer Sri Mahanta Sri Sri 108 Swami Rasbiharidas Kathia Babaji Maharajer Subha Abirbhav Tithi
7th JanuarySunday21 PaushEkadasiEkadasir Upobas
15th JanuaryMonday29 PaushChaturthiUttarayan Sankranti
21st JanuarySunday6 MaghEkadasiEkadasir Upobas
22nd JanuaryMonday7 MaghDadosiBraja Bidehi Mahanta O Chatu Sampradayer Sri Mahanta Sri Sri 108 Swami Ramdas Kathia Babaji Maharajer Subho Tirobhav Tithi
23rd JanuaryTuesday8 MaghTrayodasiSri Sri Vishnu Das Jir Tirobhav Utsab
27th JanuarySaturday12 MaghDitiyaSri Sri Radha Sarbeshwar Saran Debacharya Ji Maharajer Tirobhav Tithi
6th FebruaryTuesday22 MaghEkadasiEkadasir Upobas
9th FebruaryFriday25 MaghChaturdasiSri Sri Balabhadra Bhattacharya Jir Subha Abirbhav Tithi
14th FebruaryWednesday1 PhalgoonPanchamiSri Sri Saraswati Puja; Sri Panchami; Pachim Deshe BasantaUtsav
17th FebruarySaturday4 PhalgoonAstamiSri Sri Saswata Das Kathia Baba Ji MaharajerSubhoAbirbhabUtsab
21st FebruaryWednesday8 PhalgoonDadasiJaya Maha Dadasir Brata O Upobas
22nd FebruaryThursday9 PhalgoonTrayadasiSri Sri Ganga Ma-er Tirobhav Utsav
29th FebruaryThursday16 PhalgoonPanchamiSri Sobha Mata Jir Tirobhav Utsav
7th MarchThursday23 PhalgoonDadasiEkadasir Upobas
9th MarchSaturday25 PhalgoonChaturdasiSri Sri Shivratrir Brata O Upobas Sri Sri Pragya Das Kathia Babaji Maharajer Subho Tirobhav Tithi
14th MarchThursday30 PhalgoonChaturthiSri Sri BiswacharyaJir Subha Abirbhav Tithi
21st MarchThursday7 ChaitraDadasiEkadasir Upobas
23rd MarchSaturday9 ChaitraTrayadasiKheer Seba Utsav; Hijuli Kathia Babar Ashram e Dol Utsaber Suchana
25th MarchMonday11 ChaitraPurnimaSri Krishner Dol Jatra; Hijuli Kathia Babar Ashram e Dol Mahatsab O Bhog Sri Sri Gouri Debir Abirbhab Tithi
27th MarchWednesday13 ChaitraDitiyaSri Sri Gangal Bhattacharya Jir Subha Abirbhav Tithi
28th MarchThursday14 ChaitraTritiyaSri Sri Upendra Bhattacharya Jir Subha Abirbhav Tithi
5th AprilFriday22 ChaitraEkadasiEkadasir Upobas
9th AprilTuesday26 ChaitraPratipadSri Sri Keshab Bhattacharya Jir Subho Abirbhav Tithi
13th AprilSaturday30 ChaitraPanchamiSri Sri Charak Puja O Keshab Brata Arambha