International Nimbarka Society

You are in: Home :: Calendar of Events

Calendar of Events

Om Sri Guruve Namah

Sri Sri Radha Brindaban Bihari Jayati
Sri Nimbarka Bratotsava Nirnaya

Sri Nimvarkabdya 5118
Bengali Year 1429
Sakabda 1944 - 1945
English Year 2022 - 2023

15th AprilFriday1 BaishakhChaturdasiBengali New Year
20th AprilWednesday6 BaishakhChaturthiSri Sri Padmanava Vattacharyaji Maharaj er Suvo Abirbhab Tithi
27th AprilWednesday13 BaishakhDadosiEkadasir Upobas
29th AprilFriday15 BaishakhChaturdasiBraja Bidehi Mahanta O Chatu Sampradayer Sri Mahanta 108 Swami Dhananjoydas Kathia Babaji Maharajer Tirobhab Utsab
1st MaySunday17 BaishakhPratipadSri Radha Sarbeswar Sharan Debacharyaji Maharajer Subho Abirbhab Tithi
3rd MayTuesday19 BaishakhTritiyaAkshay Tritiya; Chandan Yatra; Sri Sri Radharanir Sri Charan Darshan O Sukchar Kathia Babar Ashram e Yugal Bigraher Pratistha Tithi
6th MayFriday22 BaishakhPanchamiSri Sri Ramchandra Bhattacharyaji Maharaj er Subho Abirbhab Tithi
10th MayTuesday26 BaishakhNabamiJanaki Nabami; Sri Shyamsundar Dasjir Tirobhab Tithi
12th MayThursday28 BaishakhEkadasiEkadasir Upobas
15th MaySunday31 BaishakhChaturdasiSri Sri Nrishingha Brata O Upobas
16th MayMonday1 JoisthaPurnimaSri Sri Krishner Phool Dol Yatra. Sri Radhabihari Dasjir Abirbhab Tithi
21st MaySaturday6 JoisthaSasthiSri Baman Bhattacharyaji Maharaj er Subho Abirbhab Tithi
26th MayThursday11 JoisthaEkadasiEkadasir Upobas
4th JuneSaturday20 JoisthaPanchamiSri Sri 108 Swami Brindaban Bihari Das Kathia Babaji Maharaj er Subho Abirbhab Tithi
7th JuneTuesday23 JoisthaAstamiSri Swarupacharya Maharaj er Abirbhab Tithi
9th JuneThursday25 JoisthaDasamiGanga Dashera; Braja Bidehi Mahanta O Chatu Sampradayer Sri Mahanta 108 Swami Santadas Kathia Babaji Maharaj er Abirbhab Tithi; Sukchar Kathia Babar Ashram e Ganga Matar Barsik Puja
11th JuneSaturday27 JoisthaDadosiEkadasir Upobas
14th JuneTuesday30 JoisthaPurnimaSri Sri Jagannath Dev er Shan Yatra O Sri Sri Annada Devir Tiribhab Tithi
21st JuneTuesday6 AsharAstamiSri Sri Paddakar Bhattacharyajir Abirbhab Tithi
25th JuneSaturday10 AsharDadosiEkadasir Upobas
1st JulyFriday16 AsharDitiyaSri Sri Jagannath Dev er Ratha Yatra
9th JulySaturday24 AsharDasamiSri Sri Jagannath Dev er Purna Yatra
10th JulySunday25 AsharEkadasiEkadasir Upobas
13th JulyWednesday28 AsharPurnimaSri Sri Guru Purnima; Sri Krishna Dasjir Tirobhab Tithi
24th JulySunday7 ShrabonEkadosiEkadasir Upobas; Sri Mahanta Swami Pragya Das Kathia Babaji Maharajer Abirbhab Tithi
31st JulySunday14 ShrabonTritiyaSri Balabhadracharyajir Abirbhar Tithi; Sri Sri Monohor Das Kathia Babar Abirbhab Tithi
4th AugustThursday18 ShrabonSaptamiSri Sri Mahanta Bishnu Dasjir Abirbhab Utsab
5th AugustFriday19 ShrabonAstamiSri Sri Gopinath Bhattacharyajir Abirbhab Tithi
8th AugustMonday22 ShrabonEkadasiEkadasir Upobas. Jhulan Yatra Arambha
12th AugustFriday26 ShrabonPurnimaJhulan Yatra Samapan; Sri Sri Annada Mayer Abirbhab Tithi
20th AugustSaturday3 BhadraNabamiSri Sri Krishna Janmastami Brata O Upobas
23rd AugustTuesday6 BhadraEkadasiEkadasir Upobas
4th SeptemberSunday18 BhadraAstamiSri Sri Radha Astamir Brata O Upobas
7th SeptemberWednesday21 BhadraDadosiEkadasir Upobas. Baman Dadosi
11th SeptemberSunday25 BhadraProtipadTil Tarpan O Pitripakkha Arambha
21st SeptemberWednesday4 AswinEkadasiEkadasir Upobas
25th SeptemberSunday8 AswinAmabasyaMahalaya; Apor Pakkher Til Tarpan Samapan O Sri Sisir Bramhacharir Tirobhab Tithi
26th SeptemberMonday9 AswinProtipadNabaratri Botarambha
27th SeptemberTuesday10 AswinDitiyaSri Sri Bhattacharyaji Maharajer Abirvab Tithi
1st OctoberSaturday14 AswinSasthiSri Sri Saradiya Durga Pujar Sasthadi Kalparambha O Ei Dibas Hoite Ranaghat Kathia Babar Aashram e Saradiya Durga Pujar Subharambho
5th OctoberWednesday18 AswinDasamiBijoya Dasami; Sri Sudarshan Ayudher Puja
6th OctoberThursday19 AswinEkadasiEkadasir Upobas
7th OctoberFriday20 AswinDadosiSri Ananta Dasjir Tirobhab Tithi. Sri Shyamacharya Jir Abhirbhav Tithi
9th OctoberSunday22 AswinPurnimaSri Sri Kojagori Lakshmi Puja. Sri Krishner Sarod Rash
13th OctoberThursday26 AswinChaturthiSri Sri 108 Sobha Matajir Tirobhab Utsav
14th OctoberFriday27 AswinPanchamiSri Sri 108 Swami Janakidas Kathia Babar Subho Abhirbhav O Tirodhan Tithi. Sri Gobindo Bhattachaya Jir Abhirbhav Tithi
18th OctoberTuesday31 AswinAstamiSri Sri Gobindo Saran Debacharya Jir Tirobhav Tithi
19th OctoberWednesday1 KartikNabamiSri Sri Shraban Bhattacharya Jir Abhirbhav Tithi
21st OctoberFriday3 KartikEkadasiEkadasir Upobas
25th OctoberTuesday7 KartikAmabashyaDipannita Utsav. Angsik Gras Surya Grahan Bharate Drissya
26th OctoberWednesday8 KartikPratipadSri Sri Gobardhan Puja O Annakut Utsav
27th OctoberThursday9 KartikDitiyaBhatri Ditiya O Sukchar Kathia Babar Ashram e Jamuna Matar Barshik Puja
30th OctoberSunday12 KartikPanchamiBraja Bidehi Mahanta O Chatu Sampradayer Sri Mahanta 108 Swami Dhananjoydas Kathia Babaji Maharajer Subha Abhirbhav Tithi O Utsav
31st OctoberMonday13 KartikSaptamiSri Shyam Sundar Das Jir Subha Abirbhav Tithi
1st NovemberTuesday14 KartikAstamiGopastami; Sukchar Kathia Babar Ashram e Gomatar Puja, Gogras Daan O Pradakhswin; Sri Sri Manohar Das Kathia Baba Jir Subha Tirobhav Tithi
4th NovemberFriday17 KartikEkadasiEkadasir Upobas
6th NovemberSunday19 KartikTrayadashiBraja Bidehi Mahanta O Chatu Sampradayer Sri Mahanta 108 Swami Santadas Kathia Babaji Maharajer Subha Tirobhav Tithi
8th NovemberTuesday21 KartikPurnimaSri Krishner Ras Jatra; Sri Nimbarkacharyar Subho Abirbhab Tithi; Nimbarkabda 5118 Barsa Arambha. Purnagras Chandra Grahan Bharatbarse Drissya. Samay Panjika Moddhe Drastabya
20th NovemberSunday3 AghrayanEkadasiEkadasir Upobas
26th NovemberSaturday9 AghrayanTritiyaSri Sri Sundar Bhattacharyajir Abirbhab Tithi
4th DecemberSunday17 AghrayanEkadasiEkadasir Upobas
6th DecemberTuesday19 AghrayanTrayodasiSri Radha Bihari Das Kathia Babaji Maharaj er Subho Tirobhav Tithi
8th DecemberThursday21 AghrayanPurnimaSri Kripacharya Jir Abirbhav Tithi
15th DecemberThursday28 AghrayanSaptamiBraja Bidehi Mahanta O Chatu Sampradayer Sri Mahanta 108 Swami Rasbiharidas Kathia Babaji Maharajer Subha Abhirbhav Tithi
19th DecemberMonday3 PaushEkadasiEkadasir Upobas
25th DecemberSunday9 PaushDitiyaSri Arjun Das Kathia Babar Abirbhab Tithi
31st DecemberSaturday15 PaushNabomiSukchar Kathia Babar Ashram e Sri Sri Gita Jayanti Utsav
2nd JanuaryMonday17 PaushEkadasiEkadasir Upobas
3rd JanuaryTuesday18 PaushDadosiBraja Bidehi Mahanta O Chatu Sampradayer Sri Mahanta 108 Swami Ramdas Kathia Babaji Maharajer Subho Tirobhav Tithi
9th JanuaryMonday24 PaushDitiyaSri Radha Sarbeshwar Saran Debacharya Ji Maharajer Tirobhav Tithi
15th JanuarySunday30 PaushAstomiUttarayan Sankranti
18th JanuaryWednesday3 MaghEkadasiEkadasir Upobas
20th JanuaryFriday5 MaghTrayodasi/ChoturdasiSri Sri Balabhadra Bhattacharya Jir Abirbhav Tithi
23rd JanuaryMonday8 MaghDitiyaSri Vishnu Das Jir Tirobhav Utsab
26th JanuaryThursday11 MaghPanchamiSri Saraswati Puja; Sri Panchami; Pachim Deshe Basanta Utsav
1st FebruaryWednesday17 MaghEkadasiEkadasir Upobas
3rd FebruaryFriday19 MaghTrayodasiSri Sri Ganga Ma er Tirobhav Utsav
10th FebruaryFriday26 MaghPanchamiSri Sobha Mata Jir Tirobhav Tithi
13th FebruaryMonday29 MaghAstomiSri Sri Saswata Das Kathia Baba Ji Maharajer Subho Abirbhab Utsab
17th FebruaryFriday4 PhalgoonDadosiEkadasir Upobas
19th FebruarySunday6 PhalgoonChoturdasiSri Sri Shivratrir Brata o Upobas. Sri Mahanta 108 Sri Sri Pragya Das Kathia Babaji Maharajer Subho Tirobhav Tithi
24th FebruaryFriday11 PhalgoonChoturthiSri Sri Biswacharya Jir Abirbhav Tithi
1st MarchWednesday16 PhalgoonNabomiSri Sri Gouri Debir Abirbhab Tithi
4th MarchSaturday19 PhalgoonDadosiPapnasini Maha Dadosir Brata O Upobas
5th MarchSunday20 PhalgoonTrayodasiKheer Seba Utsav; Hijuli Kathia Babar Ashram e Dol Utsaber Suchana
7th MarchTuesday22 PhalgoonPurnimaSri Krishner Dol Jatra; Hijuli Kathia Babar Ashram e Dol Mahotsab O Bhog
9th MarchThursday24 PhalgoonDitiyaSri Gangal Bhattacharya Jir Abirbhav Tithi
10th MarchFriday25 PhalgoonTritiyaSri Upendra Bhattacharya Jir Abirbhav Tithi
18th MarchSaturday3 ChoitraEkadasiEkadasir Upobas
22nd MarchWednesday7 ChoitraProtipadSri Keshab Bhattacharya Jir Subho Abirbhav Tithi
29th MarchWednesday14 ChoitraAstamiSri Sri Annapurna Puja; Iha Ranaghat Hijuli Kathia Babar Ashram e Anusthita Hoy
30th MarchThursday15 ChoitraNabamiSri Sri Ram Nabamir Upobas O Brata
2nd AprilSunday18 ChoitraDadosiEkadasir Upobas
10th AprilMonday26 ChoitraChaturthiSri Sri Padmanava Vattacharyaji Maharaj er Suvo Abirbhab Tithi
14th AprilFriday30 ChoitraNabomiSri Sri Charak Puja O Keshab Brata Arambha